OBRADA STAKLA
 • pjeskarenje (matiranje) stakla
  bruenje stakla svih debljina i oblika
  buenje rupa na staklu
  polukruni i ?etvrtasti izrezi na staklu
  fazetiranje stakla i ogledala
  uokvirivanje stakla i ogledala
  izrada staklenih stolova, polica, vitrina, vratnica

obrada_stakla2

KAKO DO NAS?

agt_home2

NA PARTNER
guardian_logo
 • I?ANO STAKLO ima u sebi i?anu mreu. U slu?aju razbijanja stakla ica omogu?ava zadravanje stakla da se ne rasipa. Idealno je za garae, krovita i balkonske ograde. Debljina mu je 5-6 mm. Moe biti mutno bijelo ili u utnoj boji.
 • SIGURNOSNA STAKLA mogu biti kaljena i laminirana stakla. Laminirana stakla jo se nazivaju i triplex stakla. To su dva stakla ljepljena folijom. Prilikom loma komadi ostaju vezani uz sredinju foliju. Mogu biti u razli?itim debljinama od 3+3 mm do 8+8 mm.
 • OBOJENA STAKLA PARSOL STAKLA imamo u ponudi vie boja, vrsta i debljina. Koriste se za fasade ku?a ili zgrada. Osim estetske vrijednosti, obojena stakla pruaju i zatitu od sunca te utedu energije.
 • REFLEKTIRAJU?A STAKLA koriste se tamo gdje je potrebna dodatna zatita od sun?evih zraka. U ponudi imamo takva stakla u razli?itim bojama, debljinama i s razli?itim stupnjem refleksije, ovisno o vanjskim uvjetima i potrebama kupca. Reflektiraju?a stakla maksimalno su ravna stakla sa reflektiraju?im slojem koji se nanosi piroliti?kim ili elektrostatskim postupkom. Reflektiraju?a stakla imaju vieslonu zada?u. Energetski dotok koji u obliku svjetlosti dolazi u prostor daje najpovoljnije odnose vidljivosti bez zaslijepljenja. Maksimalno odbijaju sun?evu energiju i tite od neeljenih pogleda u prostor. Potpuno su neutralna uz minimalnu refleksiju. Minimalno zagrijavaju prostor. Sve te zada?e reflektiraju?eg stakla su vrlo sloene i razli?ite, a nuno potrebne jer ova stakla uz float staklo su naj?e?e koriteni gra?evinski proizvod od stakla, a postoje u debljinama od 4 10 mm. Reflektiraju?e refleksivna stakla su gotovo uvijek koritena u kombinaciji s izo-staklom. Postoji vrlo irok spektar boja ovisno o proizvo?a?ima stakla, naj?e?e sme?e, neutralne, sive, zelene, plave u razli?itim nijansama i tonovima. Reflektiraju?e staklo moe imati u ili k faktor jednak low-e staklo iako ga vie povezujemo sa zatitom od sunca. Reflektiraju?a stakla imaju veliki uzlet jer odre?uju kapitalne objekte, a njihova staklena pro?elja u najsmionijim oblicima odre?uju njihovu prepoznatljivost. Kao nosiva konstrukcija staklenih fasada koristi se aluminij koji uvijek ide sa staklom i zajedno zaokruuju jednu modernu cjelinu.
 • KALJENO STAKLO je termi?ki obra?eno staklo velike mehani?ke otpornosti,5 puta ve?e od obi?nog stakla. Dobiva se grijanjem na 600 0C tijekom 3-5 minuta to je granica plasti?nosti, zatim se naglo hladi zrakom. Prije termi?ke obrade obavezno mora biti bar grubo brueno. Prilikom loma rasipa se u mala zrnca sa tupim rubovima i tako prevenira od ozljeda. Tako obra?eno staklo ne moe se vie modificirati (brusiti, buiti, rezati i sl.). Naj?e?e se upotrebljava za ostakljivanje transportnih vozila, kabina dizala, strkukturalnih fasada, nadstrenica, itd. Kaljeno staklo moe biti razli?itih debljina.
 • KALJENA I BOJANA STAKLA ZA KUHINJE su se pokazala kao izuzetno dobra alternativa kerami?kim plo?icama u kuhinjama.