OBRADA STAKLA
 • pjeskarenje (matiranje) stakla
  bruenje stakla svih debljina i oblika
  buenje rupa na staklu
  polukruni i ?etvrtasti izrezi na staklu
  fazetiranje stakla i ogledala
  uokvirivanje stakla i ogledala
  izrada staklenih stolova, polica, vitrina, vratnica

obrada_stakla2

KAKO DO NAS?

agt_home2

NA PARTNER
guardian_logo
Magnetna sjenila u izo-staklu su lagana za rukovanje jer ne zahtjevaju upotrebu konopaca.
Magnetna sjenila za instalaciju izme?u dvaju stakala zahtjevaju 20mm razmaka izme?u stakala.
Pošto se sjenilo nalazi izme?u dvaju stakala, nije potrebno nikakvo ?iš?enje sjenila.
Sjenilom se upravlja pomo?u dviju ru?ki sa magnetima tako da je mogu?e zasjeniti bilo koju poziciju prozora.
Sjenilo je zašti?eno od prašine i dodira pa je ovaj sistem idealan za prostore poput bolnica, hotela, stara?kih domova ili dje?jih vrti?a.
magnetna sjenila u izo staklu 03Magnetna sjenila u izo-staklu su lagana za rukovanje jer ne zahtjevaju upotrebu konopaca.
Magnetna sjenila za instalaciju izme?u dvaju stakala, unutar izo-stakla, zahtjevaju 20mm razmaka izme?u stakala.
Pošto se sjenilo nalazi izme?u dvaju stakala, nije potrebno nikakvo ?iš?enje sjenila.
Sjenilom se upravlja pomo?u dviju ru?ki sa magnetima tako da je mogu?e zasjeniti bilo koju poziciju prozora.
Sjenilo je zašti?eno od prašine i dodira pa je ovaj sistem idealan za prostore poput bolnica, hotela, stara?kih domova, dje?jih vrti?a, uredskih prostorija i sl.