OBRADA STAKLA
 • pjeskarenje (matiranje) stakla
  bruenje stakla svih debljina i oblika
  buenje rupa na staklu
  polukruni i ?etvrtasti izrezi na staklu
  fazetiranje stakla i ogledala
  uokvirivanje stakla i ogledala
  izrada staklenih stolova, polica, vitrina, vratnica

obrada_stakla2

KAKO DO NAS?

agt_home2

NA PARTNER
guardian_logo

Staklo nam daje velike prednosti u pogledu arhitekture prostora u kojem ivimo. No staklo nema osobitu karakteristiku toplinske izolacije te se na mjestima ostakljenja pojavljuje gubitak topline. Jedna od glavnih zada?a moderne proizvodnje stakla je ograni?avanje i smanjivanje emisije topline, odnosno sprije?avanje gubitka topline kroz ostakljene povrine.

Prvi korak je upotreba izo-stakla kojim se poboljava toplinska zatita i smanjuju se gubitak topline kroz ostakljene povrine. Najbolje karakteristike toplinske izolacije moemo posti?i izo-staklom sa poboljanim karakteristikama unutar samog prostora izme?u dva stakla.

izolacija

Najzna?ajnije poboljavanje u pogledu smanjenja emisije topline dobiva se upotrebom NISKO EMISIONIH STAKALA - LOW-E u kompoziciji izo-stakla. Ako elimo blokirati gubitak toplinske energije iz prostorije, unutranja strana izo-stakla (strana prema prostoriji) mora biti LOW-E staklo. Tada doputamo ulazak sun?eve energije u prostoriju koja doprinosi grijanju prostorije. Nisko emisiona stakla karakterizira osobito selektivan sloj molekula oksida deponiranih na povrinu stakla koji reflektira samo toplinsko zra?enje.

Kroz stakla niske emisije gubi se manje topline jer se energija vra?a u prostor iz kojega potje?e. Dodatno poboljanje odnosi se na primjenu inertnih prlinova u me?uprostoru kompozicije izo-stakla. Dakle, zamjenjuje se suhi zrak ?ime se postie ve?a mo? toplinske izolacije i smanjenje koeficijenta prolaza topline. Kombinacijom nisko emisionih (LOW-E) stakala i upotrebom inertnih plinova u kompoziciji izo-stakla dobivamo vrhunske performanse. Takvo staklo ne samo da utje?e na smanjenje trokova grijanja ve? je indirektno uklju?eno u zatitu okolia smanjenjem ukupnih potrebnih koli?ina energije i samim time i smanjenje emisije tetnih plinova u atmosferu.

usteda_energije

Prema studiji Generalne direkcije za energiju pri Europskoj komisiji, ako bi se sva jednostruka stakla u stanovima Europske unije zamijenila izo-staklima s LOW-E, utedjelo bi se energije oko 1 gigajoule/god = 11 milijardi eura.

kvrijednosti

Ugradnja izo-stakla s LOW-E umjesto obi?nog izo-stakla predstavlja troak koji se vra?a za manje od 5 godina kroz utedu energije zagrijavanja.

Razlozi ugradnje izo-stakla s LOW-E:

 • uteda na grijanju, smanjuje trokove ivota
 • smanjenje emisije zaga?enja, naruavanja prirode i klimatske ravnotee
 • pove?anje komfora prostora
 • ostaju nam financijska sredstva za druge potrebe i pove?anje ivotnog standarda

Napomena: Kako znati je li ugra?eno i kako je ugra?eno low-e staklo?
Kod obi?nog izo-stakla, ako upalite upalja? plamen u odrazu na staklu ?e biti ut ili u?kast, a kod low-e stakla plamen ?e biti ljubi?asto plavkast!!!
Vano je napomenuti da prilikom montae stakla obi?no staklo dolazi sa vanjske strane, a sa unutarnje strane dolazi LOW-E staklo!!!